Лепи зуби, здрави зуби

Учитељица Љиљана Пејчић је у школи у Црвеној Реци током месеца новембра са ученицима првог разреда реализовала пројекат ,,Лепи зуби, здрави зуби''

Циљ пројекта:
Правилна орална хигијена усне дупље и очување здравих зуба.

Исходи реализације пројекта:
Да ученици
1. Препознају загонетку,
2. Усмено описују ствари из непосредног окружења бирајући и користећи одговарајуће речи,
3. Одржавају личну хигијену и адекватно се одевају у циљу очувања здравља,
4. Одреде време својих активности помоћу временских одредница (делови дана),
5. Обликују једноставне фигуре од меког материјала,
6. Наведу делове свога тела,
7. Одржавају личну хигијену,
8. Схвате значај коришћена воћа у исхрани.


Коментари