Образовање одраслих

Од школске 2020/2021. године, ОШ ''Јован Аранђеловић'' је отпочела редован систем образовања за одрасле под називом Функционално основно образовање одраслих (ФООО).

Програм ФООО пружа могућност да сви старији од 15 година, који у законском року нису стекли потпуно основно образовање, за период од три године заврше основну школу и добију стручну оспособљеност. Усмерено је на развој базичних способности и способности за учење одраслих људи, стицање основних животних вештина и иницијалних стручних компетенција.

Наставни програм је организован у три циклуса, а сваки траје једну школску годину и одвија се по програму:

  • први циклус обухвата градиво од I-IV разреда,
  • други циклус обухвата градиво V и VI разредa,
  • а трећи циклус градиво VII и VIII разредa.

Полазници се могу укључити у било који циклус, зависно од степена стеченог образовања.

Овај вид образовања је прилагођен тржишним тражењима, па полазници уче садржаје који су  функционални и животни кроз нове предмете: Предузетништво, Дигитална писменост, Одговорно живљење у грађанском друштву итд.

Настава за полазнике ФООО реализује се у поподневним сатима, од 16:30 часова.

Ако се укаже потреба да се настава одржава у друго време, које полазницима више одговара, школа им излази у сусрет.

Школски тим који чине сви предметни наставници, као и андрагошки асистент, задужени су за успешну реализацију ФООО и у сталном су контакту различитим институцијама на нивоу општине Бела Паланка.

Редовно се сарађује са Националном службом за запошљавање, да би се полазници упућивали на одабир занимања за која постоји потреба на тржишту рада.

Такође се планира и сарадња са медијима да би се у ФООО укључио што већи број одраслих полазника који нису завршили основну школу.

У школи је запослен и андрагошки асистент. Улога андрагошког асистента је да помаже одраслим полазницима да се лакше укључе у школски систем и заврше основно образовање, али и да асистира наставницима у спровођењу наставе.

Коментари