За ученике и родитеље


ЗА УЧЕНИКЕ:

ПРАВА УЧЕНИКА:
 • Стичем знање о свему што је потребно.
 • Питам све што ме занима.
 • Слободно изражавам мишљење.
 • Користим школске просторије, намештај и учила.
 • Заштићен/а сам од насиља и занемаривања.
 • Моју личност поштују сви запослени у школи и моји другари.
ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА:
 • Редовно долазим у школу.
 • Извршавам своје школске обавезе.
 • Поштујем правила понашања.
 • Чувам школску имовину.
 • Поштујем личност својих другара и осталих запослених у школи.
 • Не прљам школске просторије и околину своје школе.
ЗА РОДИТЕЉЕ:

(Кликом на прву слику покренућете презентацију.)

Коментари